Duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen komt meer kijken dan alleen energiebesparing. Een duurzame woning of gebouw heeft een gezond klimaat voor de bewoners en gebruikers. ze zijn energiezuiniger, beter voor het milieu dan traditionele woningen en duurzaam bouwen bespaart op grondstoffen.

Wat betekend duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen betekent dat een woning  of gebouw ontwikkeld, gebouwd en gebruikt worden met respect voor mens, dier en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen maar om energiebesparing. Duurzaam bouwen betekend dat er gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.

 • gezond binnenmilieu door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen
 • prettige en leefbare huizen en gebouwen
 • duurzaam slopen om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken.
 • verantwoord watergebruik
 • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken

Wat goed u wilt duurzaam bouwen! Kunnen wij u verder helpen?

Energieneutraal bouwenDuurzaam bouwen energieneutraal

Een huis dat geen of zeer lage energiekosten heeft. Dat bereikt u met een energieneutrale woning. In deze milieuvriendelijke en comfortabele woningen tocht het niet, is het gelijkmatig warm, voelen de vloeren niet koud aan en er is steeds aanvoer van verse lucht.

Zo’n 15% van al het energieverbruik in Nederland gebruiken we in woningen. Door betere isolatie en zuinige ketels is het energieverbruik per woning door de jaren heen gedaald. Maar het kan nog duurzamer: een woning die niet méér energie verbruikt dan die zelf opwekt. Zo’n woning is energieneutraal.

Wanneer is een woning energieneutraal

Een energieneutraal huis is dat de energie die je gebruikt net zoveel is als de energie die het zelf opwekt.

Een balans kan je op de volgende manieren bereiken:

 • zorg voor een zo laag mogelijk energiegebruik
 • de nodige energie zelf duurzaam opwekken

Energie opwekken kan met bijvoorbeeld met zonnepanelen, maar het kan ook op lokaal- of wijkniveau, of samen met de buren. Dit kan op verschillende manieren: met zonne-energie, wind, aardwarmte, hout of biogas.

In de winter zal er wel energie nodig zijn van het energiebedrijf, maar zomers levert het zelf ook stroom aan dat bedrijf. Gemiddeld over een jaar staat dus de meter op nul.

Uit welke onderdelen bestaat een energieneutraal huis

In een energieneutrale woning zijn bijna altijd de volgende onderdelen te vinden:

 • Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer
 • HR++ glas of triple glas
 • Geen of nauwelijks kieren
 • Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning
 • Een verwarmingsinstallatie met een vloerverwarming die op lage temperatuur werkt. Dit buizensysteem krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een warmtepomp of zonneboiler
 • Zonnepanelen om stroom op te wekken voor o.a. de warmtepomp en apparaten
 • Meetapparatuur waarmee te zien is wat er opgewekt en verbruikt wordt

Passiefhuis

In een passiefhuis wordt het verlies van warmte tot een minimaal gereduceerd Dit komt door optimaal isoleren, een goede

duurzaam bouwen passiefhuis

luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Door optimaal gebruik van passieve warmtewinsten uit de bodem en via de zon. Een passiefhuis kan zonder conventioneel verwarmingssysteem een aangenaam binnenklimaat geven. Het energiegebruik is ongeveer vier keer lager dan een gemiddelde woning.

Optimale isolatie

Om een gewoon verwarmingssysteem te kunnen vervangen zonder in te leveren aan warmtecomfort is een doeltreffende isolatielaag nodig. De isolatiediktes voor wanden, daken en vloeren variëren van 18 cm tot 35 cm. De isolatie moet wel overal continu door lopen, ook bij aansluitpunten tussen wanden, daken en vloeren en in verbindingen met timmerwerk. De beglazing moet HR+++ zijn en het timmerwerk is extra geïsoleerd.

Warmteterugwinning

Passieve woningen hebben een constante aanvoer van verse lucht. Een speciale warmtewisselaar wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht te verwarmen met de lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierbij wordt 90% van die warmte teruggewonnen zonder de twee luchtstromen te mengen. De doelstelling van een passiefhuis is om de bewoners te voorzien van een gezonde en comfortabele leefomgeving. Een goede luchtkwaliteit is onmisbaar. Een passiefhuis gebruikt een gecontroleerde mechanische balansventilatie met een vereiste warmteterugwinning op de ventilatielucht. Verse lucht wordt toegevoerd in de leefruimtes, slaapkamers en werkruimtes. De lucht wordt afgevoerd via de natte ruimtes zoals de keuken, de badkamer en het toilet.

De zon efficiënt benutten

Passieve winnen van zone warmte betekenen gratis energie voor verwarming en mogelijk ook de productie van warm water en elektriciteit. Het ontwerp van het passieve huis dient rekening te houden met vereiste Zontoetredingsfactor voor de beglazing. Deze waarde geeft aan welk percentage van de totale zonne-energie die op het glas straalt, wordt doorgelaten. Ook zal er rekening gehouden worden met oververhitting, bijvoorbeeld door het voorzien van schaduw van balkons, luifels of buitenzonwering. De kwaliteit van het zomercomfort zal tevens afhangen van het voorzien van nachtkoeling of andere passieve koeltechnieken.

Luchtdicht bouwen

Het gebouw moet zeer luchtdicht zijn om warmteverliezen via kieren, spleten en aansluitingen te voorkomen. De luchtdichtheid van de woning wordt voor passiefhuizen uitgebreid getest.

Energiezuinige elektrische apparaten

Door in een passiefhuis gebruik te maken van energiezuinige elektrische apparaten kan het resterend verbruik tot de helft worden gereduceerd, zonder dat hier hinder van ondervonden wordt. Door een goede inval van daglicht hoeft er ook minder verlichting aan.

Veel gestelde vragen over duurzaam bouwen

Wat is duurzaam bouwen?
Met duurzaam bouwen bedoelen we het gebruik van materialen die niet schadelijk zijn voor mensen en natuur. Dus zoveel mogelijk met bouwmaterialen van grondstoffen die in de natuur te vinden zijn. Duurzaam bouwen staat voor het behoud van een natuurlijke, gezonde en veilige leefomgeving.

Wat is de reden dat ik duurzaam moet bouwen?
Er zijn meerdere redenen te noemen. Duurzaam gebouwde woningen bieden meer comfort en dragen bij aan een gezondere omgeving om in te leven. De waarde van een duurzame woning behoudt voor langere tijd zijn waarde en is daarom een goede investering!

Zijn de kosten van duurzaam bouwen duurder?
Ten opzichte van een gewone woning zijn de bouwkosten hoger. Maar door lagere energiekosten zullen de woonlasten lager uitvallen. Dit levert een besparing op termijn op.